ติดต่อเรา

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2590-1776, แฟกซ์ 0-2590-1784

ศูนยข้อมูลทางระบาด สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-1731, แฟกซ์ 0-2590-1730

E-mail: boe.moph@gmail.com

ข้อมูลการติดต่อ
  • *
  • *
  • *
  • *
  • CAPTCHA Image
    Reload Image
  • *
boe map
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว

เราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูล

เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล!!

โปรดตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ!!

รหัสยืนยันไม่ถูกต้อง!!

โปรดตรวจสอบรหัสยืนยันความเป็นมนุษย์!!

Top