Photo Gallery

ประมวลรูปภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน

ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

ณ แคนทารี โฮเต็ล กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี