ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 25 และ ฉบับ S1 - S2

ฉบับที่

วันที่

หน้า

ฉบับที่

วันที่

หน้า

1

15 มกราคม 2553

1 - 16

15

23 เมษายน 2553

225 - 240

2

22 มกราคม 2553

17 - 32

16

30 เมษายน 2553

241 - 256

3

29 มกราคม 2553

33 - 48

17

7 พฤษภาคม 2553

257 - 272

4

5 กุมภาพันธ์ 2553

49 - 64

18

14 พฤษภาคม 2553

273 - 288

5

12 กุมภาพันธ์ 2553

65 - 80

19

21 พฤษภาคม 2553

289 - 304

6

19 กุมภาพันธ์ 2553

81 - 96

20

28 พฤษภาคม 2553

305 - 320

7

26 กุมภาพันธ์ 2553

97 - 112

21

4 มิถุนายน 2553

321 - 336

8

5 มีนาคม 2553

113 - 128

22

11 มิถุนายน 2553

337 - 356

9

12 มีนาคม 2553

129 - 144

23

18 มิถุนายน 2553

357 - 372

10

19 มีนาคม 2553

145 - 160

24

25 มิถุนายน 2553

373 - 388

11

26 มีนาคม 2553

161 - 176

25

2 กรกฎาคม 2553

389 - 404

12

2 เมษายน 2553

177 - 192

26

9 กรกฎาคม 2553

405 - 420

13

9 เมษายน 2553

193 - 208

S1

มีนาคม 2553

S1 - S16

14

16 เมษายน 2553

209 - 224

S2

พฤษภาคม 2553

S17 - S48

ตั้งแต่ฉบับที่ 27-52 และ ฉบับ S3

ฉบับที่

วันที่

หน้า

ฉบับที่

วันที่

หน้า

27

16 กรกฎาคม 2553

425-440

41

22 ตุลาคม 2553

649-664

28

23 กรกฎาคม 2553

441-456

42

29 ตุลาคม 2553

665-680

29

30 กรกฎาคม 2553

457-472

43

5 พฤศจิกายน 2553

681-696

30

6 สิงหาคม 2553

473-488

44

12 พฤศจิกายน 2553

697-712

31

13 สิงหาคม 2553

489-504

45

19 พฤศจิกายน 2553

713-728

32

20 สิงหาคม 2553

505-520

46

26 พฤศจิกายน 2553

729-744

33

27 สิงหาคม 2553

521-536

47

3 ธันวาคม 2553

745-760

34

3 กันยายน 2553

537-552

48

10 ธันวาคม 2553

761-776

35

10 กันยายน 2553

553-568

49

17 ธันวาคม 2553

777-792

36

17 กันยายน 2553

569-585

50

24 ธันวาคม 2553

793-808

37

24 กันยายน 2553

586-600

51

31 ธันวาคม 2553

809-824

38

1 ตุลาคม 2553

601-616

52

7 มกราคม 2553

825-840

39

8 ตุลาคม 2553

617-632

 

 

 

40

15 ตุลาคม 2553

633-648

S3

สิงหาคม 2553

S49-S64

 

 


ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 25 และ ฉบับ S1 - S2

 

 

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 1 ***พบโรคไข้หวัดใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่  และสงสัยไข้กาฬหลังแอ่นเสียชีวิต 

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 2 *** พบอาหารเป็นพิษ สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต 1 ราย  และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 3 *** พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) อาหารเป็นพิษ จากการรับประทานเมล็ดต้นโพธิ์ศรี และอหิวาตกโรค

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 4 *** พบอหิวาตกโรค โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

โรคสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส และโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต 

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 5 *** พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1)  อาหารเป็นพิษ พิษจากการใช้ยา และ สงสัยบาดทะยักในเด็กแรกเกิด     

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 6 *** พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โรคพิษสุนัขบ้า

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 7 *** พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009  สงสัยโรคคอตีบ  และ อหิวาตกโรค    

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 8 *** พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (H1N1)

สงสัยโรค Visceral Leishmaniasis (Kala-azar)  สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 9 *** พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดA (H1N1)  ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1 ราย  และ การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 10 *** พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (เอ็ช1เอ็น1) อาหารเป็นพิษ  อหิวาตกโรค  และไข้กาฬหลังแอ่น

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 11 ** พบ โรคพิษสุนัขบ้า โรคอาหารเป็นพิษ  โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) 2009 อหิวาตกโรค โรคทริคิโนซิส   

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 12 ** พบ สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต การระบาดของโรคคางทูม อาหารเป็นพิษสงสัยจากสารไนไตรท์ และสารไนเตรต การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 13 ** พบ เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ  อหิวาตกโรค  การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ H1N1 และ สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า    

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 14 *** พบ อหิวาตกโรค

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 15 ** พบ สงสัยการระบาดของโรค Botulism โรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต  ผู้ป่วยสงสัยสัมผัสพิษของด้วงก้นกระดก อาหารเป็นพิษสงสัยปลาจ่อม

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 16 *** พบ อหิวาตกโรค  บรูเซลโลซิส  และเลปโตสไปโรซิส  

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 17 *** พบ อหิวาตกโรค โรค Streptococcus suis และ อาหารเป็นพิษ 

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 18 *** พบ อหิวาตกโรค  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (เอ็ช1เอ็น1) เสียชีวิต 1 ราย และ ตับอักเสบ

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 19 *** พบ อหิวาตกโรค  สงสัยคางทูม และอาหารเป็นพิษ      

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 20 *** พบ โรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต 1 ราย  การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) อหิวาตกโรค   

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 21 *** พบ อหิวาตกโรค การระบาดของโรคมาลาเรีย           

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 22 *** พบอหิวาตกโรค จากเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Ogawa  อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ และ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)   

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 23 *** พบ อหิวาตกโรค และ อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ      

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 24 *** พบ อาหารเป็นพิษจากการรับประทานที่ไม่สามารถระบุอาหารที่เป็นสาเหตุได้ และจากการรับประทานเห็ดพิษ อหิวาตกโรค และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 25 ** พบ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ และเห็ดพิษ

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 26 ***สถานการณ์ในประเทศ พบ อหิวาตกโรค พบผู้ป่วยจากจังหวัดนครราชสีมา ตาก กรุงเทพมหานคร และระยอง  ทั้งหมดตรวจพบเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Ogawa บิดชิเกลโลซิส และไข้เลือดออกเสียชีวิต

สถานการณ์การเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาลเฉพาะพื้นที่

สถานการณ์โรคไข้เอนเทอริค (Enteric fever) และไข้ทัยฟอยด์ (Typhoid fever) ประเทศไทย

สถานการณ์โรคไข้สมองอักเสบและไข้สมองอักเสบ เจ อี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ในโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย ในเดือน มิถุนายน - สิงหาคม  2552

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ เมษายน - 31 ตุลาคม 2552

การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ในทัณฑสถานแห่งหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงหาคม  2552

การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในศูนย์พัฒนาเด็ก กรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 2551   

การประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2552

การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) กรณีเสียชีวิต ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 21 – 25 กันยายน 2552

อัตราการติดเชื้อ ระยะเวลาของการขับเชื้อไวรัส และปริมาณเชื้อไวรัส ขณะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในกลุ่มทหารเกณฑ์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่แห่งหนึ่ง ประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2552

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2553

การระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดบีในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสุโขทัย เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553

การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) ในโรงพยาบาลตติยภูมิ จังหวัดปทุมธานี มีนาคม 2553

ข่าวกรองเตือนภัยการตกน้ำ จมน้ำ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 - 2551

การระบาดของกลุ่มอาการคล้ายโรคคางทูม หลังรับวัคซีน Mumps Measles Rubella (MMR)  ในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2553

งูพิษกัด

ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยโรคชิคุนกุนยา อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เดือนมีนาคม – เมษายน  2552

สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2553

สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553)

การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ไข้ชิคุนกุนยา) ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สิงหาคม 2552

สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2553

การสอบสวนเฉพาะรายผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2552

การสอบสวนการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ไข้ชิคุนกุนยา)บ้านโคกว่าน หมู่ 11 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2552  

สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ จากการสังเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุขนส่ง(จราจร) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ  และอุบัติเหตุขนส่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน

การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ

การบาดเจ็บรุนแรงจากการตั้งใจทำร้ายตนเอง

ความปลอดภัยในการเดินทาง เทศกาลปีใหม่ 2553 .. ข้อพิจารณา และ เสนอแนะ

สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร ปี พ.ศ. 2543-2552

การเฝ้าระวังผู้ได้รับผลข้างเคียงจากยา

ผลการเฝ้าระวังการระบาด ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545 – 2553

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2551

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2553

รายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2552

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจำเดือนมีนาคม 2553

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจำเดือนเมษายน 2553

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2553

การสอบสวนการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2552

พิษเมธานอล (Methanol poisoning) ภัยใกล้ตัวนักดื่มแอลกอฮอล์

โรคปอดบวมลีเจียนแนร์ (Legionnaire) ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547

มาตรการหยุดยั้งวัณโรคดื้อยา

สถานการณ์โรคติดต่อในสัตว์ที่สามารถติดต่อสู่คน

การระบาดของโรคหัดเยอรมัน ในหน่วยทหารแห่งหนึ่ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2551 ถึง มกราคม 2552

ข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. 2553 ประเด็น : พฤติกรรมเสี่ยง และการประเมินผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

สถานการณ์ 6 โรคสำคัญในกลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ช่วงไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2553

การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ในกลุ่มอาจารย์และนิสิต ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก กันยายน 2552

 

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและอหิวาตกโรค ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553

ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากระบบข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2553

การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตุลาคม 2552

สถานการณ์ภาวะอ้วนในนักเรียน ปี พ.ศ. 2552

สรุปสถานการณ์อหิวาตกโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2553

A

ผลการเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

สถานการณ์อาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (AEFI) ในระบบเฝ้าระวังเชิงรับ ปี พ.ศ. 2552  

สถานการณ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน(AFP)  ประเทศไทย ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553

C

การระบาดของโรคตาแดงที่เกิดจากเชื้อ Coxsackievirus A24 ในผู้ต้องขังชายเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2552

 

Supplement

S1

การสอบสวนโรคไข้ออกผื่นในพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนธันวาคม 2551

การสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในโรงเรียนแห่งหนึ่ง  กรุงเทพมหานคร  มกราคม 2552

การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถตู้ปรับอากาศชนรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ถนนสายเอเชีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตุลาคม 2551

S2

การสอบสวนโรคชิคุนกุนยาในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2552

การสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรคที่เกิดในกลุ่มลูกเรือประมงที่สะพานปลาอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2552

การประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2552

การสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2552

การสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เสียชีวิตอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  

การสอบสวนโรคมาลาเรีย หมู่บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย บุรีรัมย์ วันที่ 8 – 17 มิถุนายน 2552   

การสอบสวนการระบาดของโรคคางทูมในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2550           

 

 


ตั้งแต่ฉบับที่ 27-52 และ ฉบับ S3

 

 

 

แก้ไข ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์  ฉบับที่ 27 วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ในข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ที่ 27 โรค PNEUMONIA

สถานการณ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ประเทศไทย มกราคม – กันยายน 2553

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 27  พบ อหิวาตกโรค ไข้เลือดออกเสียชีวิต 3 ราย

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 28  พบ อหิวาตกโรค สงสัยการระบาดของโรคหัดเยอรมัน การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงเสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตาย จังหวัดสมุทรปราการ

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 29  พบ อาหารเป็นพิษ การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี อหิวาตกโรค การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) กรุงเทพมหานคร

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 30  พบ อหิวาตกโรค โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 31  พบ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล และไข้เลือดออกช็อก

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 32  พบ อหิวาตกโรค การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่   ชนิด เอ H1N1 และ Streptococcus suis ในจังหวัดนครสวรรค์

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 33 พบ อหิวาตกโรค การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่    ชนิด เอ H1N1 การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และ ไข้เลือดออกเสียชีวิต     

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 34 พบ อหิวาตกโรค การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่    ชนิด เอ H1N1 และอาหารเป็นพิษ

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 35 พบ การระบาดของโรคคอตีบ พบผู้ป่วย 12 ราย จากจังหวัดปัตตานี    9 ราย ส่วนอีก 3 ราย จากจังหวัดสมุทรปราการ กาญจนบุรี และชุมพร การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 36 พบ อหิวาตกโรค การระบาดของไข้หวัดใหญ่ การระบาดของ   ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ(เอ็ช1เอ็น1) และ ไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย      

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 37 พบ อหิวาตกโรค ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 2 ราย สมุทรสาคร 1 ราย ระยอง 2 ราย และตราด 16 ราย สงสัยโรคคอตีบ 3 ราย ที่จังหวัดปัตตานี 2 ราย และกาญจนบุรี 1 ราย

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 38 พบ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นครนายก และเชียงใหม่ อหิวาตกโรค ที่จังหวัดชุมพร ขอนแก่น สมุทรสาคร และตราด

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 39 พบ อหิวาตกโรค พบผู้ป่วยจากจังหวัดปทุมธานี ขอนแก่น และสมุทรสาคร การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ได้รับรายงานผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 63 ราย จังหวัดนครสวรรค์ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอ็ช1เอ็น1) ไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย และ พิษจากแมงกะพรุน

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 40 พบ อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1N1  จำนวน     2 ราย สงสัยโรคคอตีบ จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ราย และ สงสัยโรคคางทูม ที่กรุงเทพมหานคร

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 41 พบ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค โรคคอตีบ และ การระบาดของโรค Shigellosis

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 42 พบ โรคที่เฝ้าระวังในสถานการณ์น้ำท่วม อหิวาตกโรค ใน 3 จังหวัด คือ ปัตตานี 5 ราย กรุงเทพมหานคร 2 ราย ลพบุรี 1 ราย และ โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสียชีวิต 3 ราย

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 43 พบ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคคอตีบ และโรคที่เฝ้าระวังในสถานการณ์น้ำท่วม

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 44 พบ อหิวาตกโรค การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ    (เอ็ช1เอ็น1)  สงสัยคอตีบ และโรคที่เฝ้าระวังในสถานการณ์น้ำท่วม

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 45 พบ อหิวาตกโรค ในจังหวัด เพชรบุรี สงขลา และระยอง                    โรคไข้กาฬหลังแอ่น 2 จังหวัด คือ น่านและนนทบุรี โรคเลปโตสไปโรซิสเสียชีวิตจังหวัดปทุมธานี

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 46 พบโรคไข้สมองอักเสบ เสียชีวิต 1 ราย โรคคอตีบ จังหวัดปัตตานี     โรคฉี่หนู ในจังหวัดปัตตานี

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 47 พบ การระบาดของโรค Leptospirosis หลังการเกิดอุทกภัย ที่จังหวัดสงขลา อหิวาตกโรคที่จังหวัดสมุทรสาคร อาหารเป็นพิษในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในโรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 48 พบ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ สงสัยโรคคอตีบ ในจังหวัดปัตตานี เสียชีวิต 1 ราย และโรคไข้กาฬหลังแอ่น

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 49 พบ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษสงสัยโบทูลิซึ่ม ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 50 พบ อหิวาตกโรค โรคตาแดง และสงสัยไข้หวัดนก

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 51 พบ โรคพิษสุนัขบ้า การระบาดของโรคคอตีบ จังหวัดปัตตานี 

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 52 พบ โรคคอตีบ 1 ราย โรคตับอักเสบชนิดเอ

สถานการณ์ไข้เลือดออก  ไข้เลือดออกช็อค และไข้เดงกี  ประเทศไทย พ.ศ. 2553 (จากรายงาน 506 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553)

สถานการณ์ไข้เลือดออก  ไข้เลือดออกช็อก และไข้เดงกี  ประเทศไทย พ.ศ. 2553

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2553

สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2553

การระบาดของโรคคางทูมในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กันยายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553

การคาดการณ์โรค                                                                                      

สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

การสอบสวนการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี เดือนมกราคม 2552    

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เรื่อง เด็กจมน้ำ ปี พ.ศ. 2554 -2563

การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ปี 2552

การสอบสวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคบรูเซลโลซิสในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม 2552

การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง ในช่วงเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ปี พ.ศ. 2552

การคาดประมาณจำนวนประชากรที่เป็นโรคเบาหวานในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 - 2563

การบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเปลว หรือ สะเก็ดดอกไม้ไฟ หรือ พลุ ปี พ.ศ. 2551 – 2552 และปัญหาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ

การสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน: กรณีรถกระบะนักเรียนชนต้นไม้ข้างทางอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา วันที่ 29 กันยายน 2552

พฤติกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อในนักเรียน ปี พ.ศ. 2548-2552

การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เกิดจากการประกอบอาชีพในสถานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายงานการสอบสวนการระบาดโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อ Coxsackies A16 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งและในชุมชน หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2553

การสอบสวนการระบาดโรคมาลาเรีย หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2553

ลำดับเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพเด่นในรอบปี พ.ศ. 2553

โรคเลปโตสไปโรซิส ปี พ.ศ. 2552

การเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรสิสทางห้องปฏิบัติการ

เราจะวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสได้อย่างไร

สถานการณ์โรคสัตว์ในประเทศไทย เดือนกรกฏาคม 2553

การสอบสวนการระบาดของโรคสุกใสในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กรกฎาคม-กันยายน 2552

สถานการณ์โรคสัตว์ในประเทศไทย เดือนมกราคม – ตุลาคม 2553

โรคที่ต้องระวังในฤดูหนาว

การเฝ้าระวังผลกระทบจากภัยหนาว ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2553

สถานการณ์อหิวาตกโรคและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553

อาหารเป็นพิษจากเห็ด ปี พ.ศ. 2552

ผลการเฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรค ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

สถานการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปี พ.ศ. 2552

สถานการณ์อหิวาตกโรคและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประเทศไทย พ.ศ. 2553

การระบาดของโรคอหิวาตกโรค อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2553

สถานการณ์อหิวาตกโรคและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553

โรคอาหารเป็นพิษ ปี พ.ศ. 2552

สถานการณ์เสียชีวิตในระยะเกิดอุทกภัย เดือนตุลาคม 2553 และคำแนะนำในการป้องกัน

แนวทางดำเนินการด้านสาธารณสุข “ช่วงหลังการเกิดอุทกภัย”

สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย เดือนตุลาคม 2553

คำแนะนำ เรื่อง การป้องกันการจมน้ำช่วงเกิด อุทกภัย ประเด็นคำถาม-ตอบ (สำหรับประชาชน)

การสอบสวนและการจัดการการระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2552

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 31 ตุลาคม 2553

รายงานสถานการณ์เบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำจาก อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2553

สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำเดือนตุลาคม 2553

สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

ใส่ใจสักนิด กับเมนูสุดฮิต ลดเสี่ยงจากอาหารเป็นพิษ

S

รายงานการสอบสวนการระบาดผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อ Streptococcus suis อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ธันวาคม 2552

V

การกระจายตัวของเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Ogawa และ Vibrio cholerae El Tor Inaba ในประเทศไทย

Supplement

โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis)