ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2022 - 11 Aug 2022
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
115
อัตราป่วย
0.06
จำนวนผู้เสียชีวิต
0
อัตราป่วยตาย
0.00

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2022 - 11 Aug 2022

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง